Cjenik

Cjenik

Online tečaj u grupi
Minimalno 6 polazinka
Fond sati
30 školskih sati
Cijena
Jednokratno 1299,00kn ili 2 rate po 715,00kn
Opći tečaj u grupi – u školi
Minimalno 5 polazinka
Fond sati
30 školskih sati
Cijena
Jednokratno 1499,00kn ili 2 rate po 825,00kn
Individualni tečaj “Ludica”, opći jezik
Paket MINI
Fond sati
10 školskih sati
Cijena
Jednokratno 1750,00kn ili 2 rate po 962,00kn
Paket MIDI
Fond sati
20 školskih sati
Cijena
Jednokratno 3160,00kn ili 2 rate po 1738,00kn
Paket MAXI
Fond sati
30 školskih sati
Cijena
Jednokratno 4470,00kn ili 3 rate po 1639,00kn
Individualni sat, opći jezik
Cijena
200,00kn / 45 minuta
Tečaj za dvoje
Cijena
90,00kn po osobi / 45 minuta
Tečaj za djecu od 1. do 4. razreda, osnovna škola
Cijena
200,00kn / mjesečno
Tečaj za djecu od 5. do 8. razreda, osnovna škola
Cijena
350,00kn / mjesečno
Ubrzani tečaj za iznajmljivače
Fond sati
18 školskih sati
Cijena
699,00kn
Njemački u turizmu – A1/1
Fond sati
75 školskih sati
Cijena
4875,00kn ili 2 rate po 2680,00kn
Pripremni tečaj za Goethe-Zertifikat i IELTS
Fond sati
20 školskih sati
Cijena
1300,00kn ili 2 rate po 715,00kn
Posebno kreirani tečajevi
Fond sati
po dogovoru
Cijena
na upit
Potvrda o poznavanju stranog jezika

Potvrda o poznavanju stranog jezika često je dio natječajne dokumentacije. Testiranje traje 60-90 min, a iz potvrde je vidljivo na kojoj ste razini poznavanja stranog jezika prema Europskoj jezičnoj mapi.

450,00kn
Ponovni izlazak na ispit

Izlazak na ispit izvan ugovorenog roka unutar tečaja ili ukoliko polaznik ponovno pristupa ispitu.

200,00kn
Administrativne usluge

Slanje poštom nepreuzetog certifikata / reizdavanje certifikata, izdavanje raznih potvrda, skeniranje certifikata, ugovora i sl.

100,00kn

Napomena

Navedene cijene odnose se na fond sati i dinamiku grupe od 5 polaznika kako je navedeno u opisu tečajeva. Svaka izmjena u dinamici izvođenja ili broju polaznika (manje od 5) može utjecati na cijenu ili trajanje nastavnog sata, a o čemu će prijavljeni kandidati biti obaviješteni prije početka nastave.

Cijene ne uključuju udžbenike, osim u ponudama u kojima je navedeno drugačije.

Popusti se mogu koristiti isključivo po jednoj osnovi, te se ne mogu kombinirati niti s jednom akcijom.