Koliko je potrebno vremena za svladati pojedini stupanj?

Za svaki stupanj postoji predviđen broj nastavnih sati koji je potrebno odraditi da bi kandidat savladao jezik u svim njegovim vještinama: čitanje, slušanje, pisanje i govor. Više o broju nastavnih sati pojedinog stupnja možete pogledati ovdje. Međutim, učenje je i individualni proces pa isto tako svladavanje određenog stupnja ovisi i o individualnim čimbenicima, kao što su uloženi trud i vrijeme te korištenje dodatnih sredstava za učenje. Ukoliko ste već učili neki strani jezik, svaki idući ćete u pravilu brže usvajati, a veliki utjecaj na brzinu usvajanja jezika ima i način učenja – u grupi ili individualno, intenzitet učenja i sl. Ako imate nedoumica i niste sigurni gdje ste zapravo sa svojim predznanjem, slobodno nam se obratite na jezičnim konzultacijama.